ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

6

ที่เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 3/2564 โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 15 คน ผู้ต้องขังชาย 156 คน ชาวต่างชาติ เป็นชาวพม่า 7 คน กัมพูชา 1คน รวมทั้งสิ้น 179 คน มีผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวเป็นชายจำนวน104คน ผู้หญิงไม่มีปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2564

นายกรีฑา  แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ผลการปฏิบัติในการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา กรมราชทัณฑ์ ตามที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคก หนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดคลอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ภายหลังเมื่อพ้นโทษ

 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนพระองค์ กล่าวให้โอวาทและปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่3//2564 พร้อมกล่าวปล่อยตัวผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here