ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านนางสอิ้ง วรรณพิรุธ (คนไข้พระบรมราชานุเคราะห์ )

13

ที่บริเวณบ้านเลขที่ 58/1 หมู่ที่3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธียกเสาเอกบ้านนางสอิ้ง วรรณพิรุธ อายุ 77 ปี  ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์  โดยมีพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเจิม ปิดทอง ผูกผ้าสามสี ประพรมน้ำมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมด้วย นางปิณฑิรา เก่งการพานิช  นายอำเภอพนมสารคาม  พลตรี กฤษฏิ์ชัย  จำนงเนียร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  นายสมชาย กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอพนมสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลเกาะขนุน  ในรายนางสอิ้ง วรรณพิรุณ อายุ 77 ปี  ปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียง ประกอบกับมีฐานะยากจน  บุตรสาวต้องลาออกจากงานมาดูแล  จึงมีดำริให้ปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้แก่นางสอิ้ง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ในส่วนของที่ดินบริเวณบ้านขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน ได้ปรับปรุงเป็น โคก หนอง นา โมเดล เพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม “ศาสตร์พระราชา” มาประยุกต์สู่ “การทำเกษตร ทฤษฎีใหม่” ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ครอบครัวนางสอิ้ง อย่างหาที่สุดมิได้

โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมเจ้าคณะจังหวัดฯ และส่วนราชการ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และเงิน เพื่อเป็นขวัญและเสริมสร้างกำลังใจการดำเนินชีวิตอีกด้วย
ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here