ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ปล่อยแถว ตรวจเยี่ยมร้านค้า และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในงานนมัสการหลวงพ่อโสธร

7

 ที่บริเวณหน้าสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.อ.ประคอง ปิ่นพาน รอง ผอ.รมน.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยแถว ผนึกกำลังออกตรวจและทำความเข้าใจร้านค้าในการขายสินค้า การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดเครื่องเล่น การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ภายในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 21 พฤศจิกายน โดยการปล่อยแถววันนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และตามมาตรการ Covid Free Event ภายในบริเวณงาน

สำหรับงานนมัสการหลวงพ่อโสธรฯ เป็นช่วงที่รวมงานที่สำคัญๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทราหลายกิจกรรมไว้ด้วยกัน เช่น การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ BlueTech City นำผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดฉะเชิงเทรามาจำหน่าย และร้านค้าจากส่วนราชการและภาคเอกชนอื่นๆ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้เน้นย้ำการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรฯ ปีนี้ ดำเนินการภายใต้มติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้กำหนดมาตรการ Covid Free Event เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19 พ่อค้า แม่ค้า ที่มาออกร้าน ต้องฉีดวัคซีน และมีการตรวจ ATK ก่อนงาน 100 % และผู้เข้าร่วมงานต้องฉีดวัคซีน และผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here