ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประชุมหารือเตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วครั้งที่ 51

8

ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 51 ปี 2565 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนวัดโสธรฯ ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วจัดขึ้นเพื่อจำหน่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงพืชผลทางการเกษตรและของดีเมืองแปดริ้วให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 51 ซึ่งถือได้ว่างานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเป็นงานประจำปีด้านการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 10 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ชมนิทรรศการเกษตรแบบมีชีวิต การจำหน่ายมะม่วงคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พันธุ์ไม้ผล ไม้ดอกประดับ นอกจากนี้ภายในงานท่านจะได้ชิมมะม่วงคุณภาพจากสวนของเกษตรกรโดยตรง พร้อมเลือกซื้ออาหารคาวหวาน และของดีเมืองแปดริ้วมากมาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเที่ยวชมงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 51 พร้อมเลือกชม และชิม ผลผลิตมะม่วง ผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูป  สินค้าวิสาหกิจชุมชน  พันธุ์ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และสินค้าที่เป็นของฝากของดีเมืองแปดริ้ว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 10 เมษายน นี้ เวลา 09.00  -21.00 น. ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here