ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้มารับวัคซีน และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนของเทศบาลตำบลบางวัว อำเถอบางปะกง

6

ที่เทศบาลตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของเทศบาลตำบลบางวัว พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการ และประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้พิการ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านด้วย

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วแต่ก็ต้องไม่ประมาท ให้สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ เว้นระยะห่างระหว่างกัน ลดการรวมตัวกัน และหมั่นล้างมือบ่อยครั้ง เพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว และบุคคลรอบข้าง

 สำหรับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว 857,011 โดส คิดเป็น 68.17%

ภาพข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here