ผู้ว่าฯ จ .กระบี่. ลงตรวจ รพ.ภาคสนามรองรับ ผู้ต้องสงสัย เชื้อไวรัสโควิช 19

3

พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่ และที่เกี่ยวข้อง  ได้เข้าตรวจ ความพร้อม ของอาคารโกเมน สถานที่พักอาคาร 3 ชั้นจำนวน 60 ห้อง ของภาคเอกชน ที่ทางจังหวัดกระบี่ กำหนด เป็น สถานที่ โรงพยาบาลภาคสนามตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ จำนวน 60 เตียง รองรับ การรักษา ผู้ป่วย และผู้ต้องสงสัย. ติดเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร์ 19 เพื่อดูอาการ 14 วัน   ซึ่งอาคารดังกล่าว ยังต้องจัดหา เตียง วัสด ุครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์  สำหรับผู้ป่วย ตลอดจนแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จังหวัดกระบี่ ที่จะเข้ามาดำเนินการ หลังจาก มีความพร้อม ในทุกด้าน ก็จะเปิดใช้ ได้ โดยเร็วๆนี้โดยทางจังหวัดกระบี่  กำหนด ไว้ 6 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง ของการตรวจคัดกรอง ไวรัสโควิด 19  จากการเดินทางในเส้นทาง ผ่านด่านดังกล่าวของประชาชน ประกอบด้วย จุดตรวจถาวร นาเหนือ อำเภออ่าวลึก  จุดตรวจถนนทางหลวง สาย 44 เข้า-ออก อำเภอปลายพระยา จุดตรวจหน้าเทศบาลเขาพนม อำเภอเขาพนม จุดตรวจที่พักสายตรวจ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จุดตรวจป้อมยาม พรุพี อำเภอคลองท่อม และจุดตรวจ หน้าที่ว่าการอำเภออ่าวลึก. อำเภออ่าวลึก

ภาพ-ข่าว ณัฏฐพงษ์  ศรีปล้อง จ.กระบี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here