ผู้ว่าฯแปดริ้ว มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ให้แก่ผู้ประกอบการ

7

 ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และ สถานที่จำหน่ายสินค้า Q จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ทั้งนี้ กระทรงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q  เพื่อส่งเสริมแหล่งผลิตและสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ให้มีศักยภาพเป็นที่รู้จักยอมรับของผู้บริโภค เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยเข้าสู่ร้านอาหารและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ได้สินค้า Q ให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งจำหน่ายและแหล่งผลิตสินค้า Q

 ในปีงบประมาณ 2565  จังหวัดฉะเชิงเทรามีสถานประกอบการร้านอาหารและแหล่งจำหน่ายสินค้าQ สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจรับรอง จำนวนทั้งสิน 15 แห่ง  ประกอบด้วยร้านอาหารจำนวน 7 แห่ง ได้แก่  ร้านอาหารจิระภาไก่หมุน  ร้านอาหารในเมืองคาเฟ่  ร้านอาหารบางคล้าคาเฟ่แอนด์เรสเตอรองท์   ร้านอาหาร 8 หมู่ 1  ร้านอาหารอยู่กับก๋งคาเฟ่ร้านอาหาร MB & Café  และร้านอาหารลุงตีฟและยาย  และสถานที่จำหน่ายสินค้า Q จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ สวนมะพร้าว Cococowboy  สุนิสา ฟาร์ม  นายสามารถ พูนประโคน  สินค้าเห็ดฟาง  นางเขมนิจ แก้วมณี  สินค้า เมล่อน  บริษัท ไทยมัชรูมโปรเฟสชั่นแนลแอนด์โปรดักชั่น จำกัด  ขาวผ่องฟาร์ม  ฟาร์บุญสว่าง และBaan Melon บ้านเมล่อน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here