ผู้ว่าฯแปดริ้วนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการมหาดไทยสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

3

ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมสมุข ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองจะเชิงเทรา นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการมหาดไทยสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทรา  พื้นที่อำเภอเมือง  โดยมี นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับและแนะนำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 40 ทุน พร้อมกล่าวให้โอวาท  และมอบอุปกรณ์การกีฬาให้แกโรงเรียนวัดเที่ยงพิมสมุข  และรับชมวีดิทัศน์การช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   รับชมวีดิทัศน์แนะนำ 1 อำเภอ 1 โมเดลเซียน ปลากะพง ผู้ใหญ่จ้อย ตำบลบางเตย และรับชมวีดิทัศน์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านสวนบางขวัญ ตำบลบางขวัญ

  โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พบปะพูดคุยพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงาน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตามโครงการมหาดไทยสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้ากลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here