ผู้ว่าฯอุทัยธานี แถลงข่าวเชิญชวนนทท.ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว

6

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวของจังหวัดอุทัยธานีนั้น พระภิกษุสงฆ์จำนวน 500 รูปเดินลงบันได 449 ขั้นทอดยาวเป็นแถวจากมณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธบาตรจำลองบนยอดเขาสะแกกรัง โดยสมมุติมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังเป็น “สิริมหามายากูฎคาร” ที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน์โปรดพระพุทธมารดา แล้วเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ลงบันได 449 ขั้น ซึ่งถือเป็นบันไดแก้วสู่สังกัสนคร เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ลงมารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวต้ม ลูกโยน จากพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนับแสนคนมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่นทุกปีทุกปี  ส่วนในปีนี้ยังมีการประดับตกแต่งโต๊ะหมู่งานช้าง หนึ่งเดียวในโลก ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม โดยในปีนี้มีห้างร้านต่างๆนำโต๊ะหมู่งาช้างจำนวน 18 โต๊ะหมู่ มาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล ผสข.สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here