ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ลุยเองพ่นยาล้างทั้งจังหวัดฆ่าเชื้อโควิด-19

1

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ประกอบการขนส่ง  ได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่มีประชาชนใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  โดย ผวจ.ศรีสะเกษ ลุยพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ด้วยตนเอง นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ ได้จัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยรถโดยสารสาธารณะในแต่ละเที่ยว ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน สัญชาติและหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้โดยสารทุกคน เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายปกครอง พิจารณาดำเนินการตรวจซ้ำในพื้นที่ โควิด-19 ในขณะอยู่กับบ้าน การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย การใช้ภาชนะอาหารไม่ปะปนกับผู้อื่น เป็นต้น   พร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้ประกอบการขนส่ง มีการทำความสะอาดรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผู้ประจำรถสวมหน้ากากอนามัยขณะให้บริการบนรถ ให้คำแนะนำผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยบนรถ รวมทั้งการจัดที่นั่งเบาะเว้นเบาะ มีระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย   

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here