ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ผวาโควิด-19 ประกาศงดจัดงานทุเรียนภูเขาไฟปี 64 จับมือกับไปรษณีย์ไทยเปิดตลาดจำหน่ายทุเรียนทางออนไลน์

11

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนง.สุรินทร์ นายรุ่งเรือง รัตนผล ผจก.ฝ่ายไปรษณีย์เขต 10  ร่วมกันแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ   มีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามข้อตกลงไปรษณีย์ไทย จับมือ จังหวัดศรีสะเกษ จัดทำ MOU ส่งตรงทุเรียนภูเขาไฟสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ การท่องเที่ยววิถีใหม่เที่ยวสวนทุเรียนภูเขาไฟแบบ New Normal การเปิดตัวทุเรียนภูเขาไฟพันธุ์ศรีสะเกษ 238  รูปแบบการจัดการตลาดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษออนไลน์   โดยมี นายคมป์   สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีบรรดา หน.ส่วนราชการ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน และสื่อมวลชนมาร่วมรับฟังการแถลงข่าว

ซึ่งนายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตร จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน   8,552  ไร่   ให้ผลผลิตแล้ว 3,527 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต 5,025 ไร่ คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟใน ปี 2564 นี้ไว้ที่ 4,195.5 ตัน โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 1,190  กิโลกรัมต่อไร่ รวมทั้งคาดการณ์ราคาจำหน่ายปลีกหน้าสวน กิโลกรัมละ 160-180 บาท และราคาในตลาดอำเภอเมืองฯ ที่กิโลกรัมละ 180-200 บาท โดยคาดว่าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจะสร้างรายได้ คิดเป็นมูลค่า 713.23 ล้านบาท โดยผลผลิตจะออกมากที่สุด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 

นายรุ่งเรือง รัตนผล ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 10  กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) มีความประสงค์จะร่วมมือกันพัฒนาระบบงานในการบริการเกษตรกร กลุ่มชาวสวนผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ในพื้นที่จ.ศรีสะเกษ โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้สั่งซื้อทุเรียนภูเขาไฟได้บริโภคทุเรียนที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากทุเรียนในท้องถิ่นอื่น  ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ที่มีช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ได้จัดส่งทุเรียนให้กับผู้สั่งซื้อด้วยความรวดเร็ว ตรงตามมาตรฐานที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด  ที่สำคัญยังช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ จึงได้ร่วมมือกับ ปณท. ในการจัดระบบการรับฝากและส่งต่อทุเรียนภูเขาไฟไปถึงผู้รับปลายทาง โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 รวม 3 เดือน ค่าบริการฝากส่งเริ่มต้นเพียง 40 บาทเท่านั้น

ทางด้าน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร จึงได้มีการนัดประชุมหารือ โดยที่ประชุมมีมติ เห็นควรให้ยกเลิกการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2564  เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยคณะกรรมการจัดงานฯ ได้มีมติให้ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับเอกลักษณ์เฉพาะและความโดดเด่นของทุเรียนภูเขาไฟ  รวมทั้งการจำหน่ายทุเรียนในช่องทางออนไลน์    ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าในช่วงวิกฤติ สร้างความมั่นใจ ในคุณภาพของสินค้าให้กับผู้บริโภคอย่างเต็มที่ต่อไป

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here