ผู้ว่าฯยโสธรรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากไทยเบฟ 12,000 ผืน

6

โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการรับมอบผ้าห่มจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” จำนวน 12,000 ผืนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มในครั้งนี้

โดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานคณะกรรมการโครงการไทยเบฟบรรเทาสารภัยและจิตอาสาบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องชาวไทย ด้วยการแบ่งปันไออุ่นให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งในวันนี้ไทยเบฟได้รับเกียรติและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนใน จังหวัดยโสธร  ที่จะส่งมอบไออุ่น จำนวน 12,000 ผืน ให้กับพี่น้องจังหวัดยโสธร จากจุดเริ่มต้นของโครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ครั้งแรกในปี พ.ศ.2543 จนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลา 22 ปีเต็ม ที่ผ้าห่มผืนเขียวได้กระจายปกคลุมให้ความอบอุ่นแก่ผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน ภายใต้การสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ของท่านประธานเจริญ และท่านรองประธานคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้กล่าวไว้ว่า “คนไทยให้กันได้” จึงเกิดการส่งมอบผ้าห่มจำนวน 200,000 ผืน ให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวภาคเหนือและอีสาน ไปพร้อมกับการมอบโอกาส และความช่วยเหลือด้านการศึกษา กีฬา สาธารณสุข รวมถึงกิจกรรมอันเป็นประโยชน์จากพันธมิตรหลากหลายหน่วยงานที่ร่วมพลังสร้างสรรค์รอยยิ้ม และแบ่งปันความสุข ภายใต้แนวคิด”มากกว่าความอบอุ่น คือ สังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”และในฐานะที่ไทยเบฟเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการดำเนินกิจการและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ในทุกมิติ ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน

ซึ่งโครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเราได้สร้างสรรค์ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ด้วยการนำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว นำกลับมาคัดแยกและผ่านกระบวนทำความสะอาดและผลิตเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง เพื่อฉีดเป็นเส้นใยและทอเป็นผืนผ้าห่มปีละ 200,000 ผืน สามารถลดปัญหาขวดพลาสติกที่นำกลับถึง 7.6 ล้านขวด อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตอีกด้วย โดยคุณภาพของผ้าห่มเขียวยังคงนุ่มและอบอุ่นอย่างเช่นเคยนอกจากความอบอุ่นของ ผ้าห่มผืนเขียว เรายังมีพันธมิตรที่หัวใจเต็มเปี่ยมด้วยการให้มาร่วมแบ่งปันความอบอุ่นและสิ่งดี ๆ ให้พี่น้องอำเภอมหาซนะชัยวันนี้อีกด้วย อาทิ กิจกรรมอำเภอยิ้ม ,โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร ร่วมตรวจหาก้อนนิ่ว / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด     ที่มาร่วมมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา,บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน),บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์จำกัด(มหาชน), บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) และบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดที่นำขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มมามอบให้ พร้อมทั้งกลุ่มนักศึกษาเบต้ายัง จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมสร้างกิจกรรมสันทนาการเติมเต็มรอยยิ้ม สร้างความสุขและอบอุ่นให้กับพี่น้อง นอกนั้นตำรวจ อำเภอมหาชนะชัย ยังได้เปิดบริการติดผมให้กับนักเรียนฟรีอีกด้วย

ภาพ/เกียรติศักดิ์ ข่าว-ประกาศ  ศรีสมบูรณ์  รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here