ผู้ว่าฯยะลา สั่งงดบิณฑบาตทุกพื้นที่ หลังเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ให้ชาวบ้านถวายอาหารที่วัดแทน

15

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดยะลา มีผู้ติดเชื้อยืนยัน ณ วันที่ 5 พ.ค.64 จำนวน 104 ราย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปในหลายพื้นที่ และจากการติดตามการสอบสวนโรคพบว่า มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งเกิดจากการสัมผัสบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก การเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการปฏิบัติในทุกภาคส่วน

โดยล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 70/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ การจัดกิจกรรม การประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยให้พระภิกษุ สามเณร งดการออกรับบิณฑบาตในทุกพื้นที่ พระภิกษุ สามเณร งดกิจกรรมหรือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มีประชาชนเข้าร่วมเกิน 20 คน กรณีมีการจัดงานศพ สามารถดำเนินการได้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

โดยให้เจ้าภาพแจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำและควบคุมการปฏิบัติ ให้พระภิกษุ สามเณร งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ กรณีมีความจำเป็นต้องไปประกอบ ศาสนกิจนอกพื้นที่ เมื่อกลับเข้าวัดต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ให้พระภิกษุ สามเณร และผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามมาตรการ เว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ขณะที่ วัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ก็ได้กล่าวว่า ในช่วงนี้ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางจังหวัดยะลา ให้พระภิกษุ สามเณร งดการออกรับบิณฑบาตในทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 โดยทางผู้ว่าฯยะลา มาช่วยเหลือทุกอย่าง ในช่วงตอนเช้าชาวพุทธที่อยู่ภายในชุมชนใกล้วัด ก็นำอาหารมาถวายเพลพระ ตอน 06.30 – 07.00 ตอนเพลก็จัดให้หน่วยงานราชการนำอาหารไปถวายเพลทุกวัด รู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันดูข่าวเขาประกาศเตือนประชาชนให้ระวังตัวอย่าได้ประมาท ภายในวัดจะปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด นั่งเว้นระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจวัดไข้ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มี อสม.ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในชุมชนแห่งนี้มาดูแลตลอดอยู่แล้ว

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here