ผู้ว่าฯมอบเฮือนดีๆศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน 5 หลังให้ชาวบ้าน อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

7

ที่บ้านเลขที่ 14 บ้านหนองหิน ม.9 ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน “เฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จ.ศรีสะเกษ

โดยได้มอบบ้านให้แก่ชาวบ้านในเขต อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 5 หลัง ประกอบด้วย นางคูณ  มะเดื่อ บ้านเลขที่ 38  บ้านผือใหญ่ ม.10 ต.ผือใหญ่   นางเบ้า  งามเจริญ  บ้านเลขที่ 36 ม.10 ต.หนองม้า  นางอรรถยา จันทร บ้านเลขที่ 14 บ้านหนองหิน ม.9 ต.หนองม้า   นางกิตติยา  แก้วสาคู  บ้านเลขที่ 13 บ้านเสียว  ม.14  ต.เสียว  และนางบัวสอน  พันธ์งาม บ้านเลขที่ 16 หมู่ 10 ต.โดด  พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของ จ.ศรีสะเกษ ให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับมอบบ้านอีกด้วย โดยมีนายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย  นางขวัญตา คิดดี  ปลัดอาวุโส อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารองค์กรเอกชน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้

นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สำหรับบ้านที่มอบให้กับ นางบัวสอน พันธ์งาม อายุ 61 ปี หลังที่ 63 บ้านปลาเดิด เลขที่ 16 ม.8 ต.โดด  เป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หลังคามุงด้วยสรรไทอย่างดี  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก จ.ศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และคณะสงฆ์โพธิ์ศรีสุวรรณ นำโดยพระครูสุจิตโพธาลังการ  เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโดด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 55,300 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 105,300 บาท และได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาพระราชทานในหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชมรมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโดด และเทศบาลตำบลโดด ให้การช่วยเหลือร่วมกันก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ ใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น                                จำนวน 21 วัน ตนขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือกันในการก่อสร้างและซ่อมบ้านให้กับชาวบ้านที่ยากไร้ในครั้งนี้///////

 ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here