ผู้ว่าฯพังงา สั่งยกระดับมาตรการ DMHTTA ทุกพื้นที่ สแกนบุคคลเข้า-ออก ทุกหมู่บ้าน

6

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เพี่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 พร้อมกับมาตรการป้องกันและควบคุมในพื้นที่ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา และเชื่อมระบบคอนเฟอเรนซ์ไปทุกอำเภอ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาการเข้า-ออกท่าของเรือประมง และร่างคำสั่งจังหวัดพังงาฉบับต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มีความเป็นห่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนจากต่างจังหวัดได้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดได้ระหว่างเดินทางและนำมาแพร่ระบาดให้กับคนในครอบครัว จึงสั่งกำชับให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆของทุกพื้นที่ต้องตรวจสอบให้ผู้จัดงานดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างเข้มงวด ทุกอำเภอต้องยกระดับมาตการ DMHTTA ให้ อสม. จิตอาสา นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าตรวจสแกนการเข้า-ออกของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมจัดทำข้อมูลไว้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงย้อนหลัง หากเกิดกรณีพบผู้ติดเชื้อขึ้นให้พิจารณาถึงการกักตัวอยู่ที่บ้าน (HI) หรือกักตัวในสถานที่ที่ชุมชนหรือตำบลได้จัดเตรียมไว้ (CI) หรือนำไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นกรณีไป ส่วนผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงให้เข้ารับการตรวจ ATK ที่ รพ.สต.ใกล้บ้านทันที รวมทั้งโรงงาน หรือสถานประกอบการที่มีพนักงานหรือแรงงานเป็นจำนวนมากก็ขอให้ใช้มาตรการบับเบิลแอนด์ซีลทันทีเมื่อเกิดการติดเชื้อ ส่วนเด็กนักเรียนให้ทางสถานศึกษาดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกัน

สำหรับมาตรการหลังจากเทศกาลปีใหม่เสร็จสิ้น ให้ข้าราชการทุกหน่วยงานที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาให้ตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาการเวิร์กฟอร์มโฮมตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่กระทบกับการให้บริการประชาชน

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here