ผู้ว่าฯพังงา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

0

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา ,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา, พัฒนาการจังหวัดพังงา  ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา  , ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ผู้แทนนายอำเภอตะกั่วทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมรายนางจินดา สะไมโสบ ซึ่งป่วยเป็นมะเร็ง สามีประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยางพารารายได้ไม่แนนอน รับภาระเลี้ยงดูบุตรในวัยเรียน รวม 3 คน  ซึ่งบุตรคนเล็กอายุ  7 ปี มีความบกพร่องทางสติปัญญา

 ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากงบโครงการ “บ้านกาชาดผาสุก ” ประจำปี 2566 งบซ่อมบ้านคนพิการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเงินบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น305,000บาท

ทั้งนี้ นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบกระเช้าสิ่งของ พร้อมเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here