ผู้ว่าฯพังงา นำหน่วยงานรัฐ ชุมชน และเยาวชน จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างริมชายฝั่งป่าโกงกาง พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเกือบ 1 ล้านตัว

6

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายชนาวุธ บุญเมธี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆ ชาวบ้าน และนักเรียน

ร่วมกันเปิดทุ่นสำหรับท่าเทียบเรือ บ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ 8 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งเป็นทุ่นลอยน้ำแบบจิ๊กซอว์ 1 ใน 10 แห่ง ตามโครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะเร่งด่วน) เพื่อยกระดับท่าเรือให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขึ้นหรือลงเรือ การประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำและการสัญจรไปมา และได้ร่วมกันปล่อยพันธ์ปูทะเล จำนวน 999,999 ตัว

เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติ จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณชายฝั่งป่าโกงกางซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด โดยขยะที่ร่วมกันเก็บในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม อุปกรณ์ประมง และขยะตามบ้านเรือน ซึ่งถ้าหากลอยลงไปสู่ทะเลก็จะทำเกิดมลพิษทางน้ำและที่สำคัญเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลอย่างยิ่ง จึงต้องร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและเยาวชน มีจิตสำนึกรักหวงแหน เห็นคุณค่าของระบบนิเวศชายฝั่ง และร่วมกันดูแลทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here