ผู้ว่าฯพังงา นำส่วนราชการ วางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราช

4

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2564 หรือ “วันปิยมหาราช” หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเดิม)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย และคุณูปการใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศนานัปการ ทรงบริหารประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ อาทิ ด้านการศึกษา การคมนาคม การปกครอง การสื่อสาร การไปรษณีย์โทรเลข การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และทรงประกาศเลิกทาส ส่วนด้านการต่างประเทศ ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลยิ่งนัก ได้ทรงนำประเทศไทยให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกโดยดำเนินวิเทโศบายผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจ พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎรให้เป็นสุขร่มเย็น พสกนิกรชาวไทยจึงน้อมใจถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here