ผู้ว่าฯพังงา นำส่วนราชการถวายราชสักการะวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า

1

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ อาสาสมัคร พอ.สว. และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองพังงา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระผู้ทรงคุณธรรมน้อมนำหัวใจไทย

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 จังหวัดนนทบุรี และทรงสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมายุ 94 พรรษา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระคุณต่อประเทศชาติอย่างล้นพ้น ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำเพ็ญพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทั้งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การศาสนาและการสงเคราะห์ประชาชน มีพระราชานุเคราะห์แก่ตำรวจตระเวนชายแดน ทหารพิการและชาวเขา เด็กยากจนและผู้ขัดสนในชุมชนแออัด ทรงจัดตั้งกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งมูลนิธิตำรวจตระเวนชายแดน ทรงชักชวนผู้อื่นโดยเสด็จพระราชกุศล สร้างโรงเรียนตามชายแดนและท้องถิ่นทุรกันดาร และทรงริเริ่มจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนกิจการของหน่วยงานแพทย์ พอ.สว.เพื่อบำบัดทุกข์ของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล พระองค์จึงเป็นที่เคารพรักของประชาชน จนได้รับการถวายพระนามว่าพระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทไทย พสกนิกรชาวไทยต่างถวายพระนามว่า “สมเด็จย่า”

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here