ผู้ว่าฯพังงา ตรวจเยี่ยมพลกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท้ายเหมือง

0

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีตรวจแถวกำลังพลกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท้ายเหมืองที่ 8 โดยมีนายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอท้ายเหมือง  พร้อมด้วยกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท้ายเหมือง  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ร่วมพิธี ณ บริเวณศาลาประชาคม อำเภอท้ายเหมือง

โดยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา ได้กล่าวให้โอวาท และกล่าวให้กำลังใจอาสาสมัครทุกนาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง  อปพร. และทหารผ่านศึก ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมถึงช่วยงานบริการสังคมต่าง ๆ ด้วยความเสียสละ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here