ผู้ว่าฯนราธิวาสเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด แก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนคืนคนดีสู่สังคม

3

ที่ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp35) จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 2 โดยมี พ.อ.พิเชษฐ์ ชุติเดโช รองผบ.ฉก.นราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการและเยาวชนชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีในครั้งนี้       สำหรับชาวค่าย Camp 35 คือบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นที่รักและเป็นความภาคภูมิใจของพ่อ แม่ ดังนั้น การที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในครั้งนี้ ตระหนักดีว่าปัญหายาเสพติดเป็นทุกข์ของพี่น้องในพื้นที่ ที่ต้องได้รับแก้ไขเป็นอันดับแรก ซึ่งพวกเราทุกคน ณ ที่แห่งนี้ กำลังช่วยดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จึงถือว่าเป็นการให้โอกาสตนเอง ซึ่งหลงผิด หรือก้าวพลาด ไปใช้สารเสพติด มีโอกาสกลับตัวเลิกใช้สารเสพติด จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงเป็นคนใหม่ จะทำให้พ่อ แม่ ดีใจและมีความสุที่สุดในชีวิต ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อีกด้วย     สำหรับการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 2 ในวันนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 มีนาคม -9 เมษายน 2563โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ติดยาเสพติดจากทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 60 คน

ภาพ-ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here