ผู้ว่าฯนครปฐมสั่งตรวจเข้มแคมป์คนงานก่อสร้างทั้งจังหวัด

8

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมประธานเปิด ผอ.รมน.จังหวัดนครปฐม พร้อม นายอภินันท์  เผือกผ่อง รอง ผวจ.นครปฐม ร่วมในพิธีปล่อยขบวนแถวทีมตรวจสถานประ กอบการเฉพาะกิจของจังหวัดนครปฐม ทั้ง 5 ชุด เพื่อไปดำเนินการตรวจสถานประกอบการประเภทไซร์งานก่อสร้างในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 อำเภอ พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนแล้วเสร็จเพื่อจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบในการหยุดงานดังกล่าวโดยเร็ว

โดยมี พ.อ.พงษ์สวัสดิ์  ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดนครปฐม (ท) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวของ เข้าร่วมพิธี ดังกล่าวสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครปฐม  ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติกลุ่มเป้าหมายที่เข้าตรวจชี้เป้าประสานจัดหางานจังหวัดจัดทำทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเน้นย้ำตรวจในสถานประกอบการไม่ให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน ในการนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนครปฐม ได้ให้คำแนะนำถึงข้อปฏิบัติในการทำงานในความร่วมมือถึงขั้นตอนวิธีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและแรง งานไทย ทั้งถูกและผิดกฎหมายตลอดจนให้ปิดกิจการอยู่ภายในแคมป์หรือที่พักคนงานเท่านั้น

ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้นโยบายว่าในช่วงที่มีการปิดแคมป์คนงานกระทรวงแรงงานจะจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 เนื่องจากสถานประกอบการถูกปิดตามคำสั่ง ส่วนสิทธิประโยชน์อื่น อีกด้วย

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here