ผู้ว่าฯชุมพร ลงพื้นที่อำเภอสวี มอบนโยบาย พร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย

7

ที่หอประชุมอำเภอสวี จังหวัดชุมพร นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่อำเภอสวี โดยมี นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอสวี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อต้องการรับทราบปัญหาในพื้นที่ และนำไปสู่การแก้ไข บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแนวทางการทำงานของ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เน้นคนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน และร่วมทำงานไปด้วยกันให้มีความสุข มีความรักสามัคคี มีความสุขร่มเย็น 

จากนั้น นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือ แก่ครอบครัวผู้ที่ประสบอุทกภัยอำเภอสวี ในพื้นที่ หมู่  4 ตำบลนาโพธิ์ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ทุกครอบครัวที่ได้ไปตรวจเยี่ยม นอกจากนี้ ได้เดินทางไปดูโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวี ณ วัดนาสัก ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร หลังจากนั้นได้เดินทางไปสักการะพระบรมธาตุสวี ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดชุมพร ณ วัดพระบรมธาตุสวี ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร/

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here