ผู้ว่าฯชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ อ.หลังสวน และ อ.เมือง

15

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร, ร.ต.ต. (ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่กักตัวในพื้นที่ อำเภอหลังสวน และอำเภอเมืองชุมพร โดยได้มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย สามารถกักตัวเพื่อรักษาอาการอยู่ที่บ้าน ตามคำแนะนำของคณะแพทย์ พร้อมกับการติดตามดูแลของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหลังสวน และอำเภอเมืองชุมพร พร้อมนำถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมกับติดตามดูว่ายังต้องการความช่วยเหลือ

ในเรื่องใดบ้าง พร้อมตรวจดูการกักตัวและการรักษาเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดหรือไม่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหลังสวน และอำเภอเมืองชุมพร มีผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 และพี่น้องประชาชนต้องกักตัวค่อนข้างเยอะ เนื่องจากเป็นพื้นที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เริ่มตั้งแต่การลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และชุดเจ้าหน้าที่ของแต่ละอำเภอ และการออกกฎมาตรการในชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้นการกักตัวของผู้ป่วยบางคนอาจได้รับผลกระทบด้านอาหารการกินหรืออุปโภคบริโภค วันนี้จึงได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่มาดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ขอความร่วมมือของพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการและประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันตนเอง VUCA คือการฉีดวัคซีนครบลดป่วยหนัก ขอให้ทุกคนออกไปฉีดให้ครบทุกเข็ม (Vaccine) , การป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา ห่างไกลจากโควิด (Universal Prevention) , สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ (Covid Free Setting) และ การพร้อมตรวจ ATK (Antigan test kit) เสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อหรือมีอาการทางเดินหายใจ โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here