ผู้ว่าฯฉะเชิงเทร าประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

4

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฯ   นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ 11 อำเภอ  ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งสรุปการฉีดวัคซีน โควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญๆ  ประกอบด้วย  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลการฉีดวัคซีนลูกจ้างในสถานประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  ในโรงงาน  /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ และอำเภอคลองเขื่อน นำเสนอผลการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งต้นแบบ ตำบลก้อนแก้ว นอกจากนี้  อำเภอบางปะกงเสนอขอพิจารณาปิดศูนย์พักคอย (CI) จำนวน 1 แห่ง ณ โรงเรียนวัดสองคลอง ตำบลสองคลอง จำนวน 45 เตียง เป็นการชั่วคราว เพื่อความสะอาดฉีดพ่น ฆ่าเชื้อ และ อำเภอท่าตะเกียบ ขอพิจารณาปิดโรงพยาบาลสนาม ณ โรงเรียนวัดเทพพนาราม ตำบลคลองตะเกรา จำนวน 80 เตียง เพื่อคืนพื้นที่ให้โรงเรียน เตรียมจัดการเรียนการสอน โดยที่ประชุมเห็นชอบ และการปรับมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ฉบับที่ 35 

 ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้เน้นย้ำ สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง และ เร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ทำความเข้าใจ ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของการได้รับวัคซีน  พร้อมกันนี้ขอให้ทุกหน่วยงาน ทำงานด้วยความเข้มแข็งต่อไป การ์ดไม่ตก โดยพร้อมเป็นกำลังใจและสนับสนุนภารกิจ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here