ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบบ้านให้กับครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน

2

ที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอบางปะกง หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP) ให้แก่ นายจิรายุส สุวรรณกิจ บ้านเลขที่ 7/8 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ คือ สภาพบ้านผุพัง ชำรุดทรุดโทรม ฐานบ้านไม่มั่นคงแข็งแรง คานไม้แอ่น น้ำท่วม ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ซึ่งจากการประชุม ศจพ.อ.บางปะกง

ได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะกง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนเงินและวัสดุก่อสร้าง ในการสร้างบ้าน พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   มอบป้ายบ้านเลขที่ และมอบที่นอน หมอน และถุงยังชีพ

โอกาสเดียวกันนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   มอบป้ายบ้านเลขที่ และมอบที่นอน หมอน และถุงยังชีพ  พร้อมเยี่ยมชมภายในบ้านอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here