ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนจัดซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา

3

ที่อาคารนันทนาการ โรงไฟฟ้าบางปะกง  อำเภอบางปะกง  นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนจัดซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา

 โดยนายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอบางปะกง  ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการในพื้นที่  จำนวน 14 แห่ง เป็นเงิน 160,000 บาท ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียน จำนวน 12 แห่ง จำนวนนักเรียน 177 ราย

 ด้วยนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ขอให้อำเภอดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีของนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนพร้อมทั้งให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเบื้องต้น

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here