ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสร้างการรับรู้ โครงการ Smart Safety Zone

2

ที่ห้องประชุมโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสร้างการรับรู้ โครงการ Smart Safety Zone สู่การพัฒนา Chachoengsao Smart City “ฉะเชิงเทราเมืองแห่งอนาคต” โดยมี  พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา (ROLD) และ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา  หน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากในปัจจุบัน จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City อย่างเป็นทางการจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ภายใต้บริบทของเขตพัฒนาภาคตะวันออก EEC สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสอดรับและส่งเสริมนโยบายในการดำเนินการเพื่อให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย ซึ่งทุกหน่วยงานมีจุดประสงค์ตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการบูรณาการร่วมกัน จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสร้างการรับรู้โครงการ Smart Safety Zone สู่การพัฒนา Chachoengsao Smart City “ฉะเชิงเทราเมืองแห่งอนาคต” ขึ้น

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here