ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา รับมอบบ้านพลาสติกอัพไซเคิล เพื่อการอยู่อาศัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม จากบริษัท P&G ประเทศไทย จำกัด

6

ที่บริเวณวัดหนองปรือ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีรับมอบบ้านพลาสติกอัพไซเคิล เพื่อการอยู่อาศัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม จากบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด โดยมี นายนิธิน ดาบาริ รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท P&G นายอาร์ปัน กุปตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  P&G ประเทศไทย จำกัด ร่วมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่กาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่ากิจกรรมฯในวันนี้ทางบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด ได้มอบ “บ้านพลาสติกอัพไซเคิล เพื่อการอยู่อาศัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม”  ซึ่งบ้านพลาสติกเหล่านี้ก็สร้างจากพลาสติกเหลือใช้ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมมาจากสถานที่ต่างๆ แล้วนำมาบีบอัดแปรรูปเป็นวัสดุที่มามาใช้ประโยชน์ได้อีก

อาทิ วัสดุสร้างบ้านพลาสติก เพื่อมอบให้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางจังหวัดจะนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงานของเราเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ที่ตอนนี้ก็มีสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในต่างประเทศ ซึ่งทางจังหวัดฉะเชิงเทราเองก็ได้เตรียมรับอย่างแข็งขันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว และบ้านทั้ง 5 หลังก็อาจจะใช้เป็นสถานที่คัดกรอง หรือแม้กระทั้งใช้ประโยชน์จากบ้านทั้ง 5 หลังนี้เป็นที่พักพิงชั่วคราวของผู้ที่ได้รับผลกระพบจากภัยธรรมชาติ หรือของกลุ่มคนขาดที่พึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ .ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here