ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ 2ni1 คัดกรอง COVID19 จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

5

ที่ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ 2ni1 คัดกรอง COVID19 โดยมี ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ร่วมส่งมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ 2 in 1 คัดกรอง COVID 19 (นวัตกรรม) จำนวน 1 เครื่องให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา

ซึ่งแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ 2 in 1 คัดกรองCOVID 19 ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดยนักศึกษาแผนกช่างเทคนิคการผลิต ช่วยวัดอุณหภูมิและกดเจลแอลกอฮอล์ในการคัดกรอง COVID 19 แบบอัตโนมัติ หลั่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ในการควบคุมการเข้า-ออกอาคารของศาลากลางจังหวัดในช่วงเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกำหนดให้บุคลากรต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับมอบข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม พร้อม น้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค จากศิริกมลการค้า ในโครงการ “พช.แปดริ้วรวมใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ร่วมด้วยนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรายังได้กล่าวขอบคุณศิริกมลการค้า ที่ร่วมแรงร่วมใจกับภาครัฐ สนับสนุนข้าวสารเพื่อให้ทางจังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปส่งต่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here