ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

4

ที่ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีในวันนี้

โดยกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติและโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนในโครงการจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยสภากาชาดไทยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดทำบันทีกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการฯ โดยสภากาชาดไทยได้บริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่สาธารณะและแหล่งชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแอปพลิเคชัน “AED กระตุกหัวใจ” เพื่อให้มีการบริหารจัดการ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในครั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 12 เครื่อง เพื่อติดตั้งในพื้นที่สาธารณะและแหล่งชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ยังไม่มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ทั้งสิ้น 12 จุด รวม 11 อำเภอ

ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับมอบหมายดำเนินการให้ความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเรียนรู้การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED ให้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และลดการสูญเสียชีวิต ซึ่งในวันนี้ได้มีการอบรมความรู้ในการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติและการใช้แอปพลิเคชันให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจำนวน 40 คน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปให้คำแนะนำกับประชาชนในพื้นที่เขตความรับผิดชอบต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here