ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา มอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ แก่อสม.

5

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ อสม.

  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า  ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ได้อุทิศตนและสร้างผลงานดีเด่นในวงการ สาธารณสุขไทยเป็นประจำทุกปี 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 12 สาขา ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้ส่งตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับเขต/ภาค/ชาติ ผลการคัดเลือกฯ จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต จำนวน 3 คนระดับภาค จำนวน 2 คน และระดับชาติ จำนวน 1 คน

ภาพ-ขื่ว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here