ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

3

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ประกอบการ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 เนื่องจากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยนักเรียนที่ได้รับทุนทุกรายได้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 20 ราย และจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  จำนวน 2 ราย รวม ทั้งสิ้น 22 ราย ซึ่งได้รับเงินจำนวนทุนละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 44,000 บาท

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here