ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันปราบปรามอาชญกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

3

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันปราบปรามอาชญกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ร่วมด้วย พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานตำรวจที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 300 นาย ร่วมพิธีปล่อยแถวฯ ในวันนี้

สืบเนื่องจาก ในช่วงวันที่ 13-17 เมษายน 2565 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2565 มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และเพื่อผักผ่อนเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการก่อความไม่สงบเรียบร้อยอาจเกิดขึ้นได้ ประกอบกับอยู่ในช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดยาว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 2 จึงได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติทุกหน่วย ดำเนินการ 4 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 8-17 เมษายน มาตรการการป้องกันเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ เพิ่มความเข้มในการตรวจรักษาความปลอดภัยสถานที่เชิงสัญลักษณ์สถานที่ราชการ มาตรการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในการอำนวยความสะดวก การจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ และมาตรการประชาสัมพันธ์ กับทางสื่อมาลชนทุกแขนง

ทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะหน่วยปฏิบัติ ได้ตระหนักถึงนโยบาย และมาตรการ จึงมีการสนธิกำลังจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานตำรวจที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา , กอ.รมน.จังหวัด , สาธารณสุขจังหวัด , ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , ส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา , คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ และหน่วยกู้ภัย รวมถึงอาสาสมัครฯ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here