ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

12

ที่พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายไมตรี  ไตรติลานันท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา   นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ พ่อค้า และพุทธศาสนิกชนชาวฉะเชิงเทรา  ร่วมรับศีลจาก พระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  และ กล่าวคำถวายสังฆทาน  ถวายไทยธรรม และรับพรจากพระสงฆ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ภายใต้มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และเป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ และถวายพุทธบูชา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here