ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ทำบุญตักบาตรอาหารสด แด่พระภิกษุบวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป

2

ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีตักบาตรอาหารสด แด่พระภิกษุบวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีพระราชภาวนาพิธาน เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย นางจันทร์รัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน

ซึ่งโครงการฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกิดการประพฤติปฏิบัติดีแก่สังคมโดยส่วนรวม มีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งได้พัฒนาจิตใจให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญา สามารถนำธรรมะ มาใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here