ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียน ภายใต้กิจกรรมสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย

13

ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม ร่วมด้วย นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง 

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าในปัจจุบันยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 ถึงแม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคหลายมาตรการ เช่น การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง ล้างมือ คัดกรอง เฝ้าระวังโรค งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม และการฉีดวัคซีน เพื่อลดความรุนแรง และการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคโควิด-19

 ซึ่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมและจัดหาวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยมีแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12 ปีถึง 18 ปี โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา

สำหรับกิจกรรมสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม ในวันนี้มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 1,600 คนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนได้กลับมาเรียนในโรงเรียนตามปกติ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here