ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ พร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เชิญชวนกลุ่มเสี่ยง 608 รีบไปฉีดวัคซีน

2

นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย  นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สาธารณสุข ผู้แทนอำเภอ 11 อำเภอ  ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจ และเร่งฉีดวัคซีนเชิงรุก “นำเข็มไปหาแขน” ให้ครอบคลุมมากที่สุดโดยเร็ว  พร้อมเชิญชวนกลุ่มเสี่ยง 608 ไปฉีดวัคซีน หากได้รับวัคซีนครบโดสแล้วให้ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น สามารถเข้ารับการฉีดได้ที่ ศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา  โดยขยายระยะเวลาเปิดบริการถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00  -20.30 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 20.00 น.) หรือ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา  บริการในวัน และเวลาราชการ (นัดหมายล่วงหน้า)  รวมถึงให้เร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี และ12 -17 ปี ให้ทั่วถึงให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ขอให้ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565  ซึ่งจะมีการเดินทางและการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งการกลับภูมิลำเนา การจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม และงานสังสรรค์ต่าง ๆ

ทั้งนี้ สถานที่จัดกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมตามประเพณีได้ เช่น การรดน้ำดำหัว หรือสรงน้ำพระ โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here