ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราประชุมติดตามสถานการณ์โควิด – 19เน้นย้ำเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง 608 พร้อมกำชับเข้มงวดมาตรการ COVID Free Setting

5

นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 14 /2565  พร้อมด้วย  นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สาธารณสุข   ผู้แทนอำเภอ 11 อำเภอ  ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  รวมทั้งสรุปการให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564  – 5 เมษายน 2565  รวมฉีดวัคซีน โควิด-19  จำนวน 1,626,562 โดส

  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ว่าการได้รับวัคซีนจะทำให้ลดความรุนแรงของโรคได้ และขอให้กลุ่มเสี่ยง 608  ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัมขึ้นไป รวมทั้งเด็กเล็ก  รีบเข้ารับการฉีดวัคซีนและวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเร็ว  นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ยังเน้นย้ำ เร่งฉีดวัคซีนเชิงรุก “นำเข็มไปหาแขน” ให้ครอบคลุมมากที่สุดโดยเร็ว  โดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง สามารถเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น อย่างเร่งด่วน  ณ  ศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา  โดยขยายระยะเวลาเปิดบริการถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00  -20.30 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 20.00 น.) หรือ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา  บริการในวัน และเวลาราชการ (นัดหมายล่วงหน้า)

 รวมถึงให้เร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและฉีดวัคซีนสำหรับเด็กให้ทั่วถึงให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เน้นย้ำ เร่งฉีดวัคซีนเชิงรุก “นำเข็มไปหาแขน” ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดโดยเร็ว  ตลอดจน การสร้างแรงจูงใจในการให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้มากที่สุด  สำหรับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังคงเข้มงวดมาตรการ COVID Free Setting และการตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงขอให้กำลังใจทุกหน่วยงาน และก็ขออย่าได้ประมาท ถึงโรคโควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น แต่ต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ไว้โดยยึดมาตรการและหลักการปฏิบัติตัวป้อ DMHTT ต่อไป โดยเฉพาะการสวมแมสก์  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างโดยเฉพาะสถานที่แออัดต่างๆ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here