ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราประชุมติดตามสถานการณ์โควิด – 19

3

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา    นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 13 /2565  พร้อมด้วย  นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สาธารณสุขอำเภอ 11 อำเภอ  ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  รวมทั้งสรุปการให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564  – 28 มีนาคม 2565   รวมฉีดวัคซีน โควิด-19   1,613,477 โดส

  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กำชับให้สร้างการรับรู้ว่าการได้รับวัคซีนจะทำให้ลดความรุนแรงของโรคได้ และเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง 608   รวมทั้ง เชิญชวนเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง เข้ารับวัคซีนอย่างเร่งด่วน เพื่อเสริมภูมิต้านทาน และลดการเสียชีวิต ณ  ศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา  บริการทุกวัน เวลา 10.00  -20.30 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 20.00 น.) หรือ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา บริการในวัน และเวลาราชการ (นัดหมายล่วงหน้า) รวมถึงให้เร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและฉีดวัคซีนสำหรับเด็กให้ทั่วถึงให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เน้นย้ำ เร่งฉีดวัคซีนเชิงรุก “นำเข็มไปหาแขน” ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดโดยเร็ว  ตลอดจน การสร้างแรงจูงใจในการให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้มากที่สุด และที่สำคัญยังคงต้องรักษามาตรการ VUCA คือการฉีดวัคซีน (Vaccine) การป้องกันตนเองตลอดเวลา (Universal Prevention) ซึ่งจะช่วยควบคุมการติดเชื้อได้ สำหรับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังคงใช้มาตรการ COVID Free Setting และการตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ /ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here