ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราประชุมติดตามความพร้อมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

4

 ที่ห้องประชุมศาลาการเปรียญ ชั้น 2 วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพรัตนมุนี  ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหา  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ประชุมติดตามความพร้อมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์  ปิยวณฺโณ) อายุ 96 พรรษา 54  วิทยาฐานะ น.ธ.เอก อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 และอดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร ณ เมรุชั่วคราววัดโสธรวราราม วรวิหาร  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565  เวลา 15.00 น.  โดยมี  พระราชภาวนาพิธาน  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร  คณะสงฆ์  ทหาร  ตำรวจ  สาธารณสุข  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

พื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ ประกอบด้วย การเตรียมด้านสถานที่บริเวณพิธี  และ การจัดเตรียมด้านพิธีการ  ทั้งนี้ เพื่อ ให้การถวายงานและการถวายความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here