ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราประชุมติดตามสถานการณ์โควิด – 19 พร้อมปรับคำสั่งจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ ศบค.

6

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฯ   นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 80 /2564 พร้อมด้วย นายอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ 11 อำเภอ  ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  รวมทั้งสรุปการฉีดวัคซีน โควิด-19  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เข็มที่1 ฉีดแล้ว 606,671 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.80   เข็มที่ 2  ฉีดแล้ว 528,285  คน คิดเป็นร้อยละ 70.36 และเข็มที่ 3 ฉีดแล้ว 49,963 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.65 

  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้เน้นย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย พร้อมสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ทราบถึงประโยชน์ของการได้รับวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ให้มากยิ่งขึ้น และเปิดจุด Walk-in รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในทุกอำเภออย่างทั่วถึง

  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการเปิดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่ม รวมทั้งการออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้อกำหนดฉบับที่ 40  เทศกาลปีใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ ศบค.  สำหรับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 อนุญาตให้ร้านอาหารที่อากาศสามารถระบาย และถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดให้บริการเพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ ตามเวลาเปิดทำการปกติในวันที่ 31 ธันวาคม 2564  จนถึงเวลา 01.00 น.วันที่ 1 มกราคม 2565 และสถานที่จัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจำนวนมากให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดงาน จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน และโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวขอบคูณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยเข็มแข็งตลอดมาและขอให้อย่าประมาท การ์ดอย่าตก

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here