ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรานำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการมหาดไทยสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่อำเภอคลองเขื่อน

2

ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน  นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ มอบนโยบายและมอบสิ่งของแก่สมาชิกกองอาสาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองเขื่อน ที่ 11 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  ก่อนเดินทางไปที่หอประชุมอำเภอคลองเขื่อน  โดยมีนายอำเภอคลองเขื่อน กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานสรุป พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินการโครงการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพอำเภอคลองเขื่อน

  โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์  จำนวน 10 ทุน และพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอคลองเขื่อน ตามโครงการมหาดไทยสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน  และช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่   จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯพร้อมคณะ ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าทางการเกษตรที่นำมาแสดงและจำหน่ายและชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงคุณภาพ อำเภอคลองเขื่อน

ภาพ-ข่าว สมสักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here