ผู้ว่าหมูป่า จับมือบิ๊กแจ๊ส เปิดจังหวัดปทุมธานี.ประกาศความพร้อมเป็นจังหวัดท่องเที่ยวฟื้นเศรษฐกิจ

3

ที่ห้องประชุมเจ้าพระยาปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และ นายเชาวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมประกาศความพร้อมเปิดจังหวัดปทุมธานี ต้อนรับการท่องเที่ยว เดินหน้าลุย เพื่อฟื้นเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี ไปพร้อมกับควบคุมโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ ย้ำต้องการเห็นภาพประชาชนมีความสุข บนความปลอดภัยด้วย

ด้าน นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น พบจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่คงที่ ผู้ที่ได้รับการรักษาหายเป็นปกติมีจำนวนเพิ่มขึ้น และอัตราการได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นครอบคลุมทุกภูมิภาค จังหวัดปทุมธานีพบผู้ป่วยยืนยันมีแนวโน้มคงที่อย่างต่อเนื่องทุกอำเภอ ส่วนผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งจังหวัดมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จึงได้มีมาตรการผ่อนคลายและกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สอดรับกับการเปิดประเทศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดปทุมธานีถูกปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทางจังหวัดปทุมธานี จึงได้พิจารณาผ่อนคลายกิจกรรม/กิจการ และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของจังหวัดปทุมธานี

ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงการบริหารจัดการวัคซีนที่ภาพรวมขณะนี้สามารถฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนในจังหวัดปทุมธานีที่ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีที่เปิดจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ แต่ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีให้ช่วยแจ้งเบาะแส ผมต้องการข้อมูลข่าวสาร ที่ใดหรือสถานที่ใดก็ตามที่กลุ่มเสี่ยง ขอให้แจ้งมาที่ อบจ.ปทุมธานี เราพร้อมจัดจุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อลงไปช่วยเหลือ เพื่อแยะกักตัวผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ที่ผ่านมาเราได้พูดคุย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งเปิดจังหวัดทุกอย่างก็ต้องมีความพร้อม เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้จังหวัดปทุมธานีเดินหน้าไปในแนวทางเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี จะเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของจังหวัด เพื่อนําไปสู่การเปิดจังหวัด ซึ่งได้เตรียมพร้อมรับการเปิดจังหวัดที่สอดคล้องกับการเปิดประเทศของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยในส่วนของจังหวัดปทุมธานีได้จัดระบบดูแลรักษาเพื่อรองรับการเปิดจังหวัด (หากพบการระบาดเพิ่ม) โดยดำเนินการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของโรค แบ่งเป็น สีเขียว = Home Isolation, Hospitel) Activate Community Isolation ภายใน 3-5 วัน และบริหารจัดการเตียงสําหรับผู้ป่วยสีส้ม/สีแดง โดยเตรียม Cohort ward จำนวน 5,985 เตียง, AIIR/Moified/Isolate จำนวน 1,869 เตียง และ ICU จำนวน 411 เตียง ทั้งนี้ จะต้องบูรณาการเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน รวมถึงความร่วมมือจากประชาชน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ให้ได้ เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานีได้รับการฟื้นฟูไปพร้อมกับสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here