ผู้ว่าสมุทรปราการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ประจำจังหวัด

9

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

ผู้ว่าสมุทรปราการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ประจำจังหวัด อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

โดยที่ประชุมได้รับทราบมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีลักษณะการระบาดที่เป็น Multi Cluster ซึ่งมีการะบาดทั้งในโรงงาน แค้มป์คนงานก่อสร้าง ตลาดและชุมชน

ผู้ว่าสมุทรปราการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ประจำจังหวัด อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบาย และมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเน้นการใช้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ หากพบประชากรมีการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และใช้การใช้วัคซีนในการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งจะใช้วัคซีน Astra Zeneca ในส่วนของกรมควบคุมโรค ในกลุ่มประชากรกลุ่มที่เป็นไข่ขาว ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสี่ยง  และกลุ่มไม่ติดโรคโดยให้กำหนดพื้นที่ให้ชัดเจน เหมาะสม ว่าพื้นที่ใดเป็นไข่แดง พื้นที่ใดเป็นไข่ขาว

ผู้ว่าสมุทรปราการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ประจำจังหวัด อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 และจัดทำแผนที่เป็นวงให้น้อยที่สุดแต่สามารถควบคุมโรคได้ รวมทั้งการพิจารณาการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยราชการอื่นหรือภาคเอกชนด้วยวิธีใดๆ ในจังหวัดในกลุ่มแรงงาน ให้ผ่านเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และพิจารณาให้มีการทำในรูปแบบ Sentenel Surveilance ในโรงงานอุตสาหกรรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด 

ผู้ว่าสมุทรปราการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ประจำจังหวัด อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ภาพ-ข่าว ทีมข่าว จังหวัดสมุทรปราการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here