ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ลงติดตามเรื่องร้องทุกข์ปัญหาสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรร

2

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร เพื่อติดตามเรื่องร้องทุกข์ปัญหาสาธารณูปโภคในหมู่บ้าน

 โดยปัจจุบันได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน เช่น ระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในสัปดาห์หน้า และกำชับให้จัดการพื้นที่ส่วนกลางให้ดูสะอาดปลอดภัย ถนนหนทางภายในหมู่บ้านให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here