ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส แถลงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

4

ล่าสุดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยใน 3 อำเภอ พร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบภัย และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 5 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส แถลงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงระหว่างวันที่ 28 -30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมทั้งมีปริมาณน้ำฝนสะสมในช่วงเดือนพฤศจิกายน ประกอบกับลักษณะอากาศในพื้นที่มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักถึงหนักมาก ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้ปริมาณน้ำท่าในลุ่มแม่น้ำ 3 สายหลัก มีปริมาณสูงขึ้นโดยขณะนี้ลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก และลุ่มน้ำบางนรา มีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง  ซึ่งได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอสำรวจความเสียหายของพื้นที่ ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ประสบภัย ใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอระแงะ จำนวน 20 ตำบล 99 หมู่บ้าน 14 เขตเทศบาล มีผู้ประสบภัย 20,792 คน 8,130 ครัวเรือน เส้นทางที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 8 เส้นทาง   ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ สนับสนุนเรือท้องแบนให้อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอบาเจาะ รวม 12 ลำ สนับสนุนเสื้อชูชีพให้อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอสุคิริน รวมทั้งถุงกระสอบบรรจุทรายให้อำเภอแว้ง จำนวน 1,000 ใบ อำเภอสุคิริน 1,000 ใบ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา จำนวน  1,000 ขวด ล่าสุดจังหวัดนราธิวาส ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว 3 อำเภอ คือ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน และอำเภอสุไหงปาดี  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ทหาร ตำรวจ และประชาชนผู้ประสบภัย ร่วมให้การต้อนรับ    ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจ รวมทั้งเยี่ยมที่พักของผู้ประสบภัยบริเวณชั้น 2 ของอาคาร และห้องครัวที่ใช้ประกอบอาหารทั้ง 3 มื้อให้กับผู้ประสบภัยที่อพยพมาอยู่ในศูนย์ฯ จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุมชนท่าเจ๊ะกาเซ็ง โดยได้นั่งเรือเพื่อสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และเดินทางต่อไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสุไหงโก-ลก ชุมชนท่าประปา เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังในพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here