ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส แถลงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไตล์