ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีอ่านตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

9

 วันนี้ 24 มีนาคม 2564   ที่พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานจุด ธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเจ้าหน้าที่เชิญตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารรูปใหม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช อ่านตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร แต่งตั้ง พระมหาพีชายมก์ ฉายา ปริปุณฺโณ (ปะ – ริ- ปุน-โน) อายุ 47 พรรษา 27 วิทยฐานะ เปรียญธรรม 7 ประโยค ศึกษาศาสตร์บัณฑิต คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต วัดโสธรวรารามวรวิหาร  พระมหาฉลอง ฉายา เขมรโต (เข-มะ-ระ-โต) อายุ 42 พรรษา  21 วิทยฐานะ เปรียญธรรม 8 ประโยค พุทธศาสตร์บัณฑิต วัดโสธรวรารามวรวิหาร  และพระครูปลัดจิตรกรณ์ ฉายา จาริโก (จา-ริ-โก) อายุ 31 พรรษา 11 วิทยฐานะ เปรียญธรรม 3 ประโยค นักธรรมเอก ประกาศนียบัตร บริหารกิจการคณะสงฆ์ พุทธศาสตร์บัณฑิต วัดโสธรวรารามวรวิหาร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โอกาสนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา  ประธานถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้นพระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา พุทธศาสนิกชน กรวดน้ำ รับพร และคณะสงฆ์ สามเณร ศิษยานุศิษย์ เข้าถวายมุทิตาจิตสักการะ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here