ผู้ว่าฉะเชิงเทรา รับมอบของจากภาคเอกชนนำไปช่วยเหลือผู้พิการ

16

นายไมตรี  ไตรติลานันท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมด้วย นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 8 คัน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และผ้าอ้อมสำรับผู้ใหญ่ สนับสนุนโดยเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และข้าวสาร 10 กิโลกรัม จำนวน1 ถุง สนับ สนุนโดยภาคเอกชน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here