ผู้ว่าฉะเชิงเทรา- มอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการยกย่องเชิดชูคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้

178

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  พระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบพระบูชาหลวงพ่อโสธร และวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร และนายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฆราวาส มอบเกียรติบัตร จำนวน 11 รางวัล

เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ  ตามโครงการยกย่องเชิดชูคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม “ลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการพิจารณาคัดเลือกคนดีของจังหวัด บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จาก 11 อำเภอ อำเภอละ 1 คน แบ่งเป็นระดับดีเด่น จำนวน 2 ราย และระดับดี จำนวน 9 ราย 

ทั้งนี้เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่าง แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งคนดีจะมีความภาคภูมิใจ ส่งผลให้ภาพรวมของประเทศ   มีคนดี มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อแผ่นดิน มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง เจริญรอยตามพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ถาวรและยั่งยืนสืบไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here